wap.ziyaret.im :: Ölüye Quranın \Yasin\ suresini oxumaq olarmı?
Ölüye Quranın \Yasin\ suresini oxumaq olarmı?
Mehemmed Heqqi hezretleri\Sirler Xezinesi\ kitabında (\Hazinetül-Esrar\ tercümesi Türkdilinde seh.578) Tirmiz Mekat ibn Yaşardan neql edir ki, (1038-cihedis) Peyğember(s) buyurub: \Yasin\ suresi Quranın qelbidir. Axiret yurdunu dileyerek bunu oxuyan insan mütleq bağışlanar.
O halda bu sureni ölüleriniz üzerinde de oxuyun.\
\İslami heqiqetler\ kitabında Ehmed Salman (360-cısehife, türk dilinde) Buxari ibni Ömerden, Teberi Ebu Hüreyradanneql edir ki, (1040-cı hedis) Peyğember(s) buyurub: \Gece sırf Allah rizası üçün \Yasin\ suresini oxuyan kimsenin günahları bağışlanar.
O halda bu sureni ölülerinize de oxuyun.\
Bunlardan elave Ebu Bekirden ve ibni Abbasdan revayet edilmişdir ki, (\Ruhil-beyan\ tefsiri \Dörd sehih hedis\ kitabı Ebu Hüreyradan, 1044-1066-cı hedis) Peyğemberi Ekrem buyurub: \Qebristanlığa girib \Yasin\ suresini kim oxuyarsa,mütleq o gün üçün o qebirdekiler hefiflenmiş olarlar.
Oxuyana da oradakı ölüler sayısınca savab veriler.\ Ehli-sünne alimlerinin topladığı hedislerden aydın olur ki, ölüye\Yasin\ suresini oxuyarken hem ölünün ruhu şad olur,
hem de oxuyan kimseye savab yazılır.

Dəlil və Nəticə
wap.ziyaret.im