wap.ziyaret.im :: Bezi sehabelerin Usamenin ordusuna olan müxalifeti ve onun emirliyine edilen teneler
Bezi sehabelerin Usamenin ordusuna olan müxalifeti ve onun emirliyine edilen teneler
Bütün müselmanlara melumdur ki, Peyğember (s) Rum döyüşü üçün Üsame-ibn-Zeydi ordu başçısı teyin etdi. Peyğember (s) Ebu-Bekr, Ömer, Ebu-Ubeyde, Sed ve bu kimi başqa ensar ve mühacirleri orduya qoşdu. Bu heqiqeti bütün tarix ve hedis kitabları tesdiqlemişdir. Peyğember (s) Usameye yola çıxmağı emr etdi. Lakin bu onlara ağır geldi. Hetta onların bezisi Usamenin emirliyine tene etdi. Hetta Peyğember (s) onların tene etmeklerine göre şiddetle qezeblendi. O Hezret (s) başı bağlı halda evinden xaric oldu. Bu hadise onun ölümünden iki gün evvel xeste halında olarken baş vermişdir. Buxari öz senedile İbn-Ömerden revayet ederek deyir: "Peyğember (s) menbere qalxaraq Usameni o qövme emir teyin etdi. Amma onlar Usamenin emirliyine tene etdiler. Bu zaman Peyğember (s) dedi: - Siz onun emirliyine tene edirsiniz, halbu ki, bundan evvel onun atasının emirliyine de tene etmişdiniz. Allaha and olsun ki, o emirlik üçün yararlıdır. Onun atası mene en sevimli insan idise, ondan sonra mene en sevimli şexs budur (yeni Usamedir). { Ricalun hebler-resul lixalid Mehemmed Xalid, seh.548. çap N8. Tarixi-teberi, ibni esir, tebeqat ibn Sed babları.} Sonra onlara tez bir zamanda yola çıxmağa teyin etdi. Lakin onlar bir daha yola çıxmağa lengidiler. Peyğember (s) onlar yola çıxmazdan evvel vefat etdi.
Bu hadiseden bele neticeye gelmek olar:
1. Usamenin yaşının az olduğu üçün onun emirliyine etiraz etmekle, bezi sehabelerin Peyğemberin (s) nessi mövzusunda olan ictihadı. Halbu ki, Peyğember (s) bayrağı Usamenin eline bağlanmışdı. Eger bunu derk etsek, Elinin (e) xilafet ve ismeti kimi böyük meselelerde sehabelerin ictihadını sebeb ve keyfiyyetini derk etmek bizim üçün çetin olmaz. Nece ki, gelen behslerde bu beyan olunacaq.
2. Peyğemberin (s) on yeddi yaşlı Usameni onların üzerine emir teyin etmesi. Bu, yaşın az olmasına baxmayaraq emirliyi qebul etmek meselesinde sehabeler üçün emeli ders idi. Nece ki, onlar Usamenin emirliyine tene eden zaman, Peyğember (s) onlara şiddetle qezeblenmişdir.
3. Peyğember (s) bayrağı Usamenin eline bağlayan zaman, bilirdi ki, en Ulu Dosta doğru köç etmeyin vaxtı artıq yaxınlaşmışdır. Şübhesiz ki, O Hezret (s) özünden sonra xilafet etrafında baş verecek mübahiseler barede fikirleşirdi. Vefatından bir neçe gün evvel ensar ve mühacirlerin böyüklerini hemin orduya qoşaraq yola çıxmağı emr etmesi, O Hezretin (s) en kamil hikmetlerinden idi ki, ta

1 2 3 4

Dəlil və Nəticə
wap.ziyaret.im