wap.ziyaret.im :: Ehli-Beyt (e) kimlerdir ?
Ehli-Beyt (e) kimlerdir ?
Müslim "Sehih" kitabında öz senedile Sefiyye-bint-Şeybeden revayet ederek deyir: "Aişe dedi: "Peyğember (s) qara tükden olan ebasını geyinerek evden xaric oldu, bu zaman Hesen-ibn-Eli (e) geldi ve Peyğember (s) onu ebanın altına saldı. Sonra Hüseyn (e) gelerek ebanın altına daxil oldu. Bu minvalla Fatime (s) ve Eli (e) da ebaya daxil oldular. Bu zaman Peyğember (s) bu ayeni oxudu: "Allah siz Ehli-Beytden çirkinliyi yox etmek ve sizi tertemiz, pak etmek ister!" (33.Ehzab suresi, 33) { "Sehihi-Müslim", "Fezail" kitabı, "Fezailil-Hesen ve Hüseyn" babı, cild-5, seh-287: "Daruş-Şeb" metbeesi. }

Hemçinin "Sehih-Müslim"de ayenin ne sebebden nazil olduğu barede deyilir: "Peyğember (s) Elini, Fatimeni, Heseni ve Hüseyni çağıraraq dedi: "Ey menim Allahım, bunlardır menim Ehli-Beytim!"

Keçen iki hedisden aydın olur ki, Peyğemberin (s) dövründe onun Ehli-Beyti - Eli, Fatime ve onların iki oğlu idi. Bes Peyğemberin (s) arvadlarının rolu neden ibaretdir?

Müslim "Sehih" kitabında öz senedile Zeyd-ibn-Erqemden, o da Peyğemberden (s) revayet ederek deyir: "....Men sizin üçün iki ağır şeyi terk edirem. Onlardan biri Allahın kitabıdır. O, Allahın ipidir. Her kim ona tabe olarsa hidayet olunar ve her kim onu terk ederse azğınlığa düşer. Bu zaman biz dedik: "Onun ehli-beyti kimdir? Arvadlarıdırmı?" Dedi: - "Xeyr, heqiqeten Allaha and olsun ki, eger bir qadın öz eri ile bir müddet ömür sürdükden sonra onu boşayarsa, hemin qadın öz atasının evine qayıdar. Onun ehli-beyti onun kökü ve özünden sonra sedeqe verilmesi haram olan qohum eqrebasıdır." " { Sehih Müslim "Fezail" kitabı, "Feqzaimi Eli" babı. Cild 5. Seh 268. "Darüşşeb" metbeesi. }

Tirmizi "Sehih" kitabında öz senedile Peyğemberin (s) oğulluğu Ömer ibn Ebi Selemedden revayet ederek deyir: «Siz ey Ehli-Beyt! Allah sizden çirkinliyi yox etmek ve sizi tertemiz, pak etmek ister!» (33.Ehzab suresi, 33) ayesi nazil olan zaman Peyğember (s) Fatimeni, Heseni ve Hüseyni çağırdı. Elide (e) Peyğember (s) arxasında dayandı. Peyğember (s) ebasının onların üzlerine saldı ve dedi: - "Ey menim Allahım, bunlardır menim Ehli-beytim, bunlardır menim, sen onlardan çirkinliyi apararaq pak et." Bu zaman Ümmü Seleme dedi: - "Ey Allahın Peyğemberi, men de onlarlayamı?" Dedi: "Sen öz yerindesen ve xeyrlesen". { Sehihi-Tirmizi cild 2. Seh 209. }

Ehmed "Müsned"kitabında öz senedile Ümmu-Selemden revayet ederek deyir: Peyğember (s) Fatimeye (e) dedi: -

1 2 3 4 5 6 7 8

Dəlil və Nəticə
wap.ziyaret.im