wap.ziyaret.im :: EHLI SÜNNET ADI ALTINDA DÜŞMENLERIN IFTIRALARI (2ci hisse)
EHLI SÜNNET ADI ALTINDA DÜŞMENLERIN IFTIRALARI (2ci hisse)
3)"el-Fiqh elel-mezahibil-erbee". Müellf Ebdurrehman ibn Muhemmed Ceziri (1299-1360 hicri qemeri) El-Ezher universitetinin alimlerindendir. Misirin Şendvil adasında doğulub. El-Ezher universitetinde tehsil alıb. Kulliyyetul-usuliddin merkezinde ustad vezifesinde çalışıb. Sonralar "böyük ulemalar" heyetinin üzvlerinden olub. Helvanda vefat edib. Çoxlu sayda kitablar, o cümleden "el-Fiqh elel-mezahibil-erbe" adlı kitabını yazıb.
Müselmanlarla eqidede müxalif olanlar üç destedirler. Birinci deste: semavi kitabları ve ya kitab ehli olmalarında ehtimal olmayanlar. Onlar bütlere sitayiş edenlerdirler.....ve islam dininin zeruriyyatlarından sayılan melum bir meseleni inkar eden murtedler de onların sırasındadırlar. Şieler kimi. Şieler möteqiddirler ki, Allah-teala Cebraili Eliye vehy çatdırmağa memur edenden sonra O sehven Muhemmede (s) vehyi çatdırdı.
Şieler möteqiddirler ki, Eli Qurani-kerimin bezi ayelerini tekzib edirdi. Eli Aişeye zina nisbeti verirdi. ("el-Fiqh elel-mezahibil-erbee" kitabunnikah "mebhesul-muherremat lixtilafiddin" 4/75 metbee daru ihyaut-turas.)
Tefsir "Ruhul-meani" müellif Mehmud Şukri ibn Ebdullah Huseyni Alusi (1273- 1373) Bağdadın Resafe menteqesinde doğulub. Evinde ve bezi mescidlerde tedris etmekle meşğul olub....Beqere suesinin 187-ci ayesini "sübh açılana kimi, ağ sap qara sapdan seçilene qeder yeyin için" tefsir edende yazıb: Dörd mezhebin imamları (Ebu Henife, Ehmed ibn Henbel, Malik ve ibn İdris Şafei) şeri naharın başlandığını fecrin açılması ile gösterirler. Fecr açılandan sonra iftara icaze verilmir. Bu fetva ile Eemeş müxalifet edib ve o güman edib ki, imsak gün çıxandan başlanır. Ona bu meselede ancaq korlar tabe olublar. Şieler bütün mezheblere müxalif olaraq orucluqda gün çıxana qeder yeyib içmeyi caiz bilirler.(Ruhul-meani 2/67 metbee daru ihyaut-turas)
4)- Tefsirul-Kebir müellif Fefre Razi "Red" suresinin 39-cu ayesini "Allah istediyi şeyi mehv eder, istediyini de sabit saxlayar. Kitabın esli (lövhi-mehfuz) Onun yanındadır" Tefsir ederken yazır: "Şieler deyirler: "Allah-taalaya beda caizdir" Beda budur ki, evvelce Allah-taala bir şeyi emr ede ve sonra ona melum ola ki, hökm bunun eksine olmalıdır. Şieler bunun üçün bu ayeye "Allah istediyi şeyi mehv eder, istediyini de sabit saxlayar. Kitabın esli (lövhi-mehfuz) Onun yanındadır" istinad edirler" (Tefsirul-Kebir 19/66 el-meseletul xamis)
Beda meselesinde özünün qanmaz olduğunu göstermek yalnız ehli sünnet alimlerinin birine mexsus deyildir. Ehli sünnetin çoxlu sayda alimleri ya cahillik ve ya qerezli mövqeden çıxış ederek şie mezhebinden olan kelam elimi alimlerinin beda haqqında söyledikleri beyanatları ele gösteribler ki, neticede Allah-tealanın bezi meselede cahil olduğu düşünülür. Sonra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dəlil və Nəticə
wap.ziyaret.im