wap.ziyaret.im :: Fatimeni incitmek Quran ve sünnete zid çıxmaqdır!
Fatimeni incitmek Quran ve sünnete zid çıxmaqdır!
Bağışlayan ve mehriban Allahın adı ile
Fatimeni incitmek Quran ve sünnete zid çıxmaqdır!
"Fatime menim canımın bir parçasıdır, her kes onu qezeblendirse ele bil meni qezebe getirib" Sehih Buxari, kitab fezailu eshabin nebiy, bab menaqibu Fatime, hedis 3767, Resulullah (s).
"Fatime menim canımın bir parçasıdır, onu inciden meni incidib" Sehih Muslim, kitab fezailul sehabe bab 15, hedis 6308, seh 1108, Resulullah (s).
Hakim Nişaburi "el Mustedrek elel sehiheyn", kitab merifetu sehabe, zikru menaqibi Fatime, hedis 4730, 3/167. Resulullah (s) Fatimeye buyurdu: "Allah senin qezebine göre qezeblener ve senin razılığınla razı olar".
Ehli sünnetin sair möteber saydıqları kitablarda bu menada çoxlu hedisler neql olunub. Amma diger terefden Buxari ve Muslimde bu hedis de neql olunub: "Resulullahın qızı Fatime Ebu Bekr ve Ömere qezeblendi. Onlardan üz dönderib ömrünün axırına qeder onları bağışlamadı. Fatime Resulullahdan sonra altı ay yaşadı. Fatime vefat edende eri Eli ibn Ebu Talib xelife Ebu Bekre xeber vermedi ve onun cenazesine namaz qılıb gece defn etdi"(Sehih Buxari kitabul xums, bab 837, hedis 1256, 4/504, Sehih Muslim, kitabul cihadi vel seyr, bab 16, hedis 4580, seh 989)
"Allahı ve Onun Peyğemberini incidenleri Allah dünyada ve axiretde lenetlemişdir. Onlar üçün xar edici bir ezab hazırlamışdır!"(Ehzab, aye 57).
İslam tarixini oxuyub baş vermiş facielerden xeberdar olan insan bu ayenin hökmünü nece izah edecek? Ehli sünnetin tanınmış alimlerinden olan Menavi Süheyliden (vefat 581 hicri) bu revayeti delil getirmekle deyib: "Her kes Fatimeye zülm ve hörmetsizlik etse kafirdir. Çünki bu iş Fatimeni qezebe getirer. Fatime şeyxlerden efzel olub"(Feyzul qedir, "Fa" herfi, hedis 5833, 4/544).
İbn Hecer Esqelani Süheylinin sözlerini "izah" etmeye çalışaraq deyib: "Hezret Zehra ona söyüş söyüb, lenet edenlere qezeblener. Fatimenin qezebi Resulullahın (s) qezebidir. Resulullahı qezeblendiren de kafirdir"(Fethul Bari, kitab fezailussehabe, bab menaqib Fatime, hedis 3767, 7/105).
Menavi "Feyzul Qedir" "mim" herfi hedis 8267, 6/24. "Resulullah (s) buyurub: Fatime menim canımın bir parçasıdır. Her kes onu incitse ele bil meni incidib, her kes meni incitse ele bil Allahı incidib"Ebu Neim İsfehani ve Deylemi bu hedisi neql etdenden sonra bunu da elave edibler: "....ona Allahın leneti olsun"(Covheri "el Seqife ve Fedek", ikinci qism Fedek-102, Şerhu nehcil belağe 45-ci xütbenin şerhi

1 2 3 4 5 6 7 8

Dəlil və Nəticə
wap.ziyaret.im