wap.ziyaret.im :: Ömerin müveqqeti nigahin qabağını alması
Ömerin müveqqeti nigahin qabağını alması
Cabir ibni Ebdullah bele revayet edir: "Peyğemberin ve Ebu Bekrin heyatının bütün dövrlerinde bir qeder unu ve xurmanı mehriyye qerar verir ve müveqqeti olaraq evlenirdik. Nehayet Emr ibni Herisin gördüyü işe göre Ömer onu qadağan etdi" (Sehih Müslüm "Müte" kitabı; "Nigahi müte" bölmesi seh 1023, hedis 1405).
Ebdür-Rezzaqın "Müsennef" kitabında Etadan, o da Cabirden neqlen deyir: "Biz Peyğemberin, Ebu Bekrin ve Ömerin dövründe müveqqeti izdivac edirdik. Nehayet Ömerin xilafetinin axırlarında Emr ibni Haris bir qadınla müveqqeti olaraq izdivac etdi". Ravi deyir: "Cabir onun adını dedi, amma men unutdum. O qadın hamile oldu ve bu xeber Ömere çatdıqda, onu çağırdı ve soruşdu ki, "Bu xeber düzdürmü?" Dedi: "Beli!" Ömer dedi: "Kim buna şahiddir?" O qadın anasının, yaxud qeyyumunun adını çekdikde, Ömer aldadılmanın baş vermesinden qorxaraq dedi: "Ne üçün onlardan başqası olmamışdır?" ("Müsennef" Ebdür-Rezzaq, cild 7 seh 496-497; "mute" babı).
Diger bir revayetde deyilir ki, Cabir demişdir: "Emr ibni Heris Küfeden Medineye geldikde, bir kenizle müveqqeti olaraq evlendi. Keniz hamile olduğu zaman Ömerin yanına getirdiler. Hadisenin ne yerde olduğunu soruşduqda, cavab verdi ki, Emr ibni Heris menimle müveqqeti izdivac etmişdir. Ömer, Emr ibni Herisi de çağırdı ve o da aşkar şekilde iqrar etdi. Ömer dedi: "Ne üçün ondan başqasını seçmedin?" Bu Ömerin müveqqeti izdivacı qadağan etdiyi zaman baş vermişdi" ("Müsennef" Ebdür-Rezzaq, cild 7 seh 500; "mute" babı).
Diger bir revayetde Mehemmed ibni Esved ibni Xelef deyir: "Emr ibni Hovşeb Behi Amir ibni Liva qebilesinden olan bir qızla müveqqeti olaraq evlendi ve o qız hamile oldu. Bunu Ömere xeber verdiler. Ömer ondan izahat vermesini istedi ve dedi: "Emr ibni Hovşeb meninmle müveqqeti olaraq evlenmişdir" Ömer hadiseni Emrden soruşdu ve o da tesdiqledi. Ömer dedi: "Kimi bu işe şahid tutçuşdunuz?" Ravi deyir: Menim deqiq yadımda deyil, deyesen bele dedi: "Ya anamı, ya bacımı, yaxud qardaşımı." Ömer yerinden qalxıb minbere çıxdı ve dedi: "Ne olub ki, kişiler müveqqeti izdivac edir, amma ona adil şahid tutmur ve onu aşkar etmirler?" Ravi deyir: Ömerin bu sözünü onun minberindeki çıxışına qulaq asan bir şexs öz qulağı ile eşidib neql etmişdi. O deyir: "Camaat bunu ondan qebul etdiler."" ("Müsennef" Ebdür-Rezzaq, cild 7 seh 500-501; "mute" babı).
"Kenzül-Ümmal" kitabında Ebu Xeysemin qızı Ümmü Ebdullah revayet

1 2 3 4 5 6 7

Dəlil və Nəticə
wap.ziyaret.im