wap.ziyaret.im :: Günün duası
Yalnız fəzlinə ümid etdiyim, yalnız ədalətindən qorxduğum, bir Onun dediyinə etimad göstərdiyim, bir Onun ipinə sarıldığım Allahın adı ilə! Ey əfv və razılıq sahibi, Sənə sığınıram (insanlar tərəfindən) sitəm və düşmənçilikdən, dövrün keşməkeşlərindən, ard-arda düzülən qəmlərdən, gecənin acı hadisələrindən, hazırlaşmamış və azuqə toplamamış ömrün başa çatmasından; mənim xeyirim və islahım üçün olan göstərişi yalnız Səndən istəyirəm; kama çatmağa yaxınlıqda Səndən yardım diləyirəm; tam sağlamlıq libası geyinmək və daimi sağlamlıq üçün Sənə ümid edirəm; Ey Rəbbim, sığınıram Sənə şeytanların vəsvəsələrindən; Sənin səltənətin vasitəsilə sultanların sitəmindən qorunmaq sorağıncayam; (Ey Rəbbim) namaz və orucumu qəbul et; sabahımı və ondan sonranı bu saat və bu günümdən üstün et; məni qohum-əqrəba arasında əziz buyur; məni oyaq olduğum və yatdığım vaxt hifz et; Sən Allah olaraq ən yaxşı qoruyansan; Sən mehribanların mehribanısan; Allahım, bu gün və başqa bu günlər (yekşənbələr) şirk və dinsizlikdən Sənə doğru qaçıram; duamı xalis edirəm ki, qəbul olunsun; Sənə itaətdə davamlıyam; ən üstün yaratdığın, haqqa doğru çağıran Məhəmmdə (s) salam göndər; məni bitib-tükənməyən izzətinlə əziz et; yuxu bilməyən nəzərinlə qoru; xalqdan çəkindirib özünə yönəltməklə işimi sona çatdır; ömrümü bağışlanmaqla sona yetir; Sənsən bağışlayan və mehriban!

İslamda bugün
wap.ziyaret.im