wap.ziyaret.im :: SUAL:BU AFRİKA ÖLKESİ HANSIDIR?
SUAL:BU AFRİKA ÖLKESİ HANSIDIR?
Bu Afrika ölkesinin adı .....-dır.Qitenin merkezinde yerleşir.1939-1945-ci illerde onun adı .......-Urundi idi.Hemin vaxtlarda Belçikanın müstemlekesi idi.Onun baş herfini sonor samitle evez etsek,Merkezi Afrikada paytaxt adı alınar.Hemserhed olduğu bir ölkenin paytaxtı Bujumburadır.Adının 4+2 düsturu ile açılışı var.1)Janna Darkın yandırıldığı fransız şeher,2)İştirak bağlayıcısı.

Elm - Təhsil
wap.ziyaret.im