wap.ziyaret.im :: Sual:Indi hansi coxdur? Su olan stekanda caxir, yoxsa caxir olan stekanda su?
Sual:Indi hansi coxdur? Su olan stekanda caxir, yoxsa caxir olan stekanda su?
Qarshisinizda iki stekan var. Birinde su, digerinde caxir. Ilk evvel su olan stekandan bir cay qashigi su goturub caxir olan stekana tokun. Sonra qarishiq stekani qarishdirin yaxshica ve oradan bir qashiq goturub su olan stekana tokun. Indi hansi coxdur? Su olan stekanda caxir, yoxsa caxir olan stekanda su?

Ziyaret.im

Elm - Təhsil
wap.ziyaret.im