wap.ziyaret.im :: Üzük qaşlarındakı yazılar haqqında
Üzük qaşlarındakı yazılar haqqında

İnsan ayaq yoluna getdiyi zaman ve ya cinsi elaqede olduğu zaman yaxşı olarki,barmağındakı üzüyü çıxarsın.Üzüyün üzerinde müqeddes yazılar olarsa bu meseleye xüsusi diqqet yetirmek lazımdır.
Revayetlerden birinde deyilir:Nuh (e) gemisine mindiyi zaman Allah-tealadan bele bir vehy olundu.Ey nuh!Tufan şiddetlendiyi zaman geminin qerq olma tehlükesi olarsa min defe (La ilahe illellah) kelmesini tekrarla ve nicat tapmanız üçen dua et.Gemi yola düşür,bir qeder getdikden sonra çox şiddetli bir tufan başlayır.Nuh (e) min defe La ilahe illellah kelmesini iqrar ede bilmeyeceyini görüb Seryanı dilinde (Heluliya elfen elfen ya mara seqen) bu kelmeni dedi.Tufan sakitleşdi ve gemi yeniden öz yoluna düşdü.Nuh (e) bu ehvalatdan sonra bele qerara gelir ki,bu kelmenin tercümesini üzüyünün qaşına yazdırsın.(La ilahe illellah elfe merretinya rebbi eslihin).
Revayetlerden birinde deyilir:İbrahim peyğemberin oda atildığını gören hezreti Cebrail Allah-tealanın erşine üz tutub dedi:Perverdigara !Seninle düşmençilik eden bir qövm sene bendelik eden emeli-saleh bir mömine esla rehm etmeyirler.Allah-tealanın dergahından bele bir xitab geldi.Buna göre heç narahat olmayın .Men istediyim an onu xilas ede bilerem.Bundan sonra Cebrail arxayınlaşıb İbrahimin yanına nazil oldu ve ondan soruşdu:Kömeye ehtiyacın varmı?İbrahim (e) buyurdu:Senin kömeyine yox.Sonra Allah-teala üzerinde altı herfden ibaret olan qaşlı bir üzük gönderdi.Üzüyün üzerinde bu sözler yazılmışdı.
(La ilahe illellah Muhemmedun resulullah la hovle vela qüvvete illa billah fevveztu emri ilellah esnedtu zehri ilellah xesbiyellah)
Ve ona bele bir vehy etdi:Üzüyü sağ eline tax ki,ateşin heraretinden nicat tapasan.
Musa (e)-ın üzüyünün üzerinde bele bir yazı var idi.(İsbir tucer usduq tunce) (Sebr et ki,mükafatlanasan,düz danış ki,nicat tapasan).
İmam Sadiq (e)-dan neql olunmuş hedisde deyilir: Üzüyün qaşında aşağıdakı kelmeler yazılan şexsler daim feqirlikden ve xoşa gelmez hadiselerden uzaq olarlar.
(Meşeallah la qüvvete illa billah esteğfirullah) (O şey ki, Allah isteyir Allahdan başqa qüdret sahibi yoxdur.Allaha penah aparıram ve ondan bağışlanmağımı isteyirem)

Ziyaret.im

1 2

Möminlərin zinəti
wap.ziyaret.im